Kontakt

Možete nas kontaktirati preko elektronske pošte ili GSM-a
Za sva pitanja vezane za kupovinu pnaumatika za fizičku osobu molimo obratite se našim partnerima

GSM: +381 (0) 63 608 802
E-mail: goran.kocovski@bridgestone.eu